Bí mật trong thuật bói toán

Lục tự chân ngôn: Thẩm, Xao, Đả, Thiên, Long, Mại. Thẩm chính là thẩm tra phán đoán, bao gồm y phục, khí chất, phong thái của đối phương. Phú quý hay bần tiện đều thể hiện từ đó ra cả. Ý nghĩa thứ hai của Thẩm là lắng nghe đối phương nói. Họ nói càng …

Continue reading

Dịch dạy đạo làm người

Việc đầu tiên là việc ăn uống. Nuôi thân thể được khuyên phải tiết ẩm thực vì bệnh tòng khẩu nhập đừng vì miếng ăn mà mang nhục. Nhưng nuôi thân thể không quan trọng bằng nuôi tinh thần. Bậc hiền nhân nuôi tinh thần dân chúng có công lớn nhất, ngang với công trời …

Continue reading

Tâm lý học trong thuật tướng số

Phàm khi người ta đến xem tướng số tự chung có: cha mẹ xem cho con cái, con cái xem cho cha mẹ. Vợ xem cho chồng, chồng xem cho vợ. Sĩ tử, kẻ lắm tiền, người quyền cao tước trọng xem cho bản thân. Lẽ thường, khi ai đó hỏi đi hỏi lại một …

Continue reading