Tâm linh hành trình của cuộc đời

Cuộc đời là một chuỗi những bài kiểm tra. Khó khăn chính là những bài kiểm tra chúng ta đang học trong trường đời. Toàn bộ cuộc đời chúng ta là một trường học. Từ khi mới lọt lòng sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đều học ở dưới mái trường này. …

Continue reading