Bí mật trong thuật bói toán

Lục tự chân ngôn: Thẩm, Xao, Đả, Thiên, Long, Mại. Thẩm chính là thẩm tra phán đoán, bao gồm y phục, khí chất, phong thái của đối phương. Phú quý hay bần tiện đều thể hiện từ đó ra cả. Ý nghĩa thứ hai của Thẩm là lắng nghe đối phương nói. Họ nói càng …

Continue reading