Tâm lý học trong thuật tướng số

Phàm khi người ta đến xem tướng số tự chung có: cha mẹ xem cho con cái, con cái xem cho cha mẹ. Vợ xem cho chồng, chồng xem cho vợ. Sĩ tử, kẻ lắm tiền, người quyền cao tước trọng xem cho bản thân. Lẽ thường, khi ai đó hỏi đi hỏi lại một …

Continue reading