Sống bình an trong nghịch cảnh

Nghịch cảnh là một loại thử thách quý giá đối với con người. Sống trong nghịch cảnh, con người sẽ tôi rèn đức tính kiên trì và nhẫn nại. Từ xư đến nay, những vĩ nhân dù lâm vào nghịch cảnh, nhưng với tinh thần không chịu khuất phục đã vươn lên và thu nhận …

Continue reading

Đạo âm dương

Một âm một dương gọi la Đạo. Cái đạo ấy khi phát ra thì tốt lành; khi nó cụ thể hoá ở người thì gọi là tính. Có âm và có dương là đạo. Một thời âm, một thời dương, thế là đạo. Một mặt âm, một mặt dương, thế là đạo. Cái khiến cho …

Continue reading